Prawidłowa wysokość zwarcia zależy przede wszystkim od stanu zębów bocznych. Jeśli są one nieobecne (braki skrzydłowe), starte lub mają rozległe ubytki, szczęka i żuchwa są bliżej siebie co ma bardzo niekorzystny wpływ dla pacjenta.
Po pierwsze większe obciążenie spada na pozostałe zęby, które w rezultacie są przeciążone i zostaną utracone znacznie szybciej niż w prawidłowych warunkach.
Braki bocznych zębów mają ogromny wpływ na estetykę twarzy! Mogą powodować zapadanie się policzka lub skrócenie dolnego odcinka twarzy, która przez to nabiera starszego wyglądu a bruzdy nosowo wargowe pogłębiają się.
Odpracowała Pola Soroczyńska