Stomatologia zachowawcza | Chirurgia | Chirurgia specjalistyczne | Endodoncja | Endodoncja mikroskop | Endodoncja rewizja | Protetyka | Ortodoncja

Stomatologia zachowawcza
Usługa Cena
przegląd zębów dla stałych pacjentów bezpłatnie
przegląd zębów dla nowych pacjentów bez wykonywania innych zabiegów 100zł
wypełnienie tymczasowe, opatrunek 150-180zł
wypełnienie 200-350zł
wypełnienie w zębie mlecznym 120-160zł
odbudowa korony zęba 400-450zł
lakierowanie wszystkich zębów 120-150zł
lakowanie bruzd w jednym zębie 100-120zł
scaling 150-220zł
piaskowanie 150zł
higienizacja jamy ustnej (pakiet usług) scaling, piaskowanie i sztuczne szkliwo 280-350zł
szyna relaksacyjna 380zł
szyna ochronna sportowa 380zł
szyna ochronna sportowa sporty walki 700zł
rtg zęba 50zł
pantomogram, zdjęcie panoramiczne 100zł
Chirurgia
Usługa Cena
ekstrakcja zęba w znieczuleniu od 200 do 350zł
ekstrakcja zęba mlecznego bez znieczulenia 100zł
nacięcie ropnia 200zł
płukanie zębodołu po ekstrakcji (pacjent z innego gabinetu) 100zł
zdjęcie szwów (pacjent z innego gabinetu) 60-100zł
Chirurgia zabiegi specjalistyczne
Usługa Cena
konsultacja chirurgiczna 150zł
ekstrakcja zęba 250-450zł
ekstrakcja zęba zatrzymanego 450-800zł
plastyka połączenia z zatoką 300-400zł
implant firmy Nobel Biocare 3000zł
przy większej liczbie wszczepianych implantów uzgodnienia indywidualne

Endodoncja
Usługa Cena
leczenie kanałowe I wizyta 180-250zł
opracowanie kanałów ( w zależności od ilości kanałów) od 150zł
wypełnienie kanałów ( w zależności od ilości kanałów) od 180zł
płukanie kanałów (wizyta dodatkowa) od 120zł

Endodoncja po mikroskopem
Usługa Cena
konsultacja endodontyczna 100zł
konsultacja endodontyczna pod mikroskopem 150zł
leczenie zęba 1kanałowego 580zł
leczenie zęba 2kanałowego 800zł
leczenie zęba 3kanałowego 1000zł

Przy leczeniu endodontycznym pod mikroskopem, w cenę zabiegu wliczone są: zdjęcia rtg kontrolne, koferdam, znieczulenie, maszynowe opracowanie kanałów, płukanie i opatrunek.

Rewizja leczenia endodontycznego pod mikroskopem - leczenie powtórne
Usługa Cena
leczenie zęba 1kanałowego 650zł
leczenie zęba 2kanałowego 850zł
leczenie zęba 3kanałowego 1150-1300zł
każdy dodatkowy kanał 200zł
udrożnienie 1 kanału 200-300zł
usunięcie złamanego narzędzia z kanału 300-500zł
usunięcie wkładu 300-400zł
zamknięcie perforacji MTA 300zł
odbudowa zęba do leczenia kanałowego 150-200zł

Protetyka
Usługa Cena
proteza osiadająca 1250zł
proteza szkieletowa 1950zł
proteza acetalowa elastyczna 2050zł
korona porcelanowa 1050zł
korona cyrkonowa 1600zł

Ortodoncja
Usługa Cena
wizyta konsultacyjna 150zł
plan leczenia 150zł
kontrola aparatu ruchomego 1 płytka 150zł
kontrola aparatu ruchomego 2 płytki lub aparat blokowy 200zł
kontrola aparatu stałego 1 łuk 200zł
kontrola aparatu stałego 2 łuki 300zł
aparat ortodontyczny płytka 700-950zł
aparat blokowy 800-1500zł
aparat stały 1900zł
aparat stały kosmetyczny 2500-3000zł
płytka retencyjna 550zł
modele diagnostyczne 150zł

Cennik Lecznicy Stomatologicznej Pryzmat umieszczony na stronie internetowej, ma charakter wyłącznie orientacyjny dla pacjentów. Cena zabiegów ustalana jest każdorazowo przez lekarza prowadzącego zabieg na podstawie cennika dostępnego w Lecznicy Stomatologicznej Pryzmat w formie dokumentu papierowego. Zabiegi niewyszczególnione w cenniku lub wymagające ze względu na swą specyfikę odpowiednio więcej czasu i środków, będą kalkulowane indywidualnie przez lekarzy prowadzących.

Gwarancja na nasze usługi:
wypełnienie 1 rok
protetyczne uzupełnienia stałe korony i mosty 2 lata

Warunkiem otrzymania gwarancji na wykonane usługi jest dokonywanie przeglądów jamy ustnej w Lecznicy Stomatologicznej Pryzmat co 6 miesięcy i ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Gwarancja nie obejmuje leczenia kanałowego, prac i napraw tymczasowych, napraw protez i uzupełnień protetycznych własnych. Nie obejmuje również prac wykonanych warunkowo na życzenie pacjenta, kiedy pacjent zostaje poinformowany o braku gwarancji.