Professional teeth cleaningTo dziedzina stomatologii wykraczająca poza standardowe ekstrakcje  i procedury wykonywane w obrębie zębów. Są to zabiegi, które wymagają interwencji w obrębie zębów i dziąseł a nawet kości lub całej jamy ustnej.

Zabiegi wykonuje wyspecjalizowany chirurg w trybie ambulatoryjnym.

Należą do nich:

  • Ekstrakcje proste i skomplikowane zębów
  • Odsłanianie zębów zatrzymanych
  • Resekcje wierzchołków korzeni
  • Hemisekcje zębów
  • Zabiegi z zakresu chirurgii implantologicznej (podnoszenia zatoki, plastyka dziąseł, augmentacja kości, wszczepienia implantów)
  • Zabiegi z zakresu chirurgii i mikrochirurgii periodontologicznej (kiretaż otwarty i zamknięty, przeszczepy dziąseł)
  • Operacyjne usunięcia torbieli, włókniaków i innych zmian błony śluzowej
  • Podcinanie wędzidełek języka i warg

 

Dr n. med. Piotr Wesołowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent i wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM w stopniu doktora nauk medycznych. Aktualnie na ostatnim roku specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJU).

Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, publikowanych w znaczących periodykach polskich i zagranicznych. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń krajowych i zagranicznych (m.in. Włochy, Hiszpania, Szkocja).

Jego główne zainteresowania zawodowe to chirurgia stomatologiczna ze szczególnym uwzględnieniem implantologii i implantoprotetyki. Od ponad 10 lat zajmuje się leczeniem implantoprotetycznym pacjentów w kilku systemach implantologicznej , a od 5 lat ściśle współpracuje z firmą Nobel Biocare. Jest autoryzowanym lekarzem systemu Nobel Biocare oraz mentorem i wykładowcą dla nowych implantologów.

Z wyróżnieniem zdał egzamin umiejętności implantologicznej. Certyfikat Umiejętności Implantologicznej potwierdza wysokie kompetencje lekarza dentysty z zakresu implantologii stomatologicznej i jest najważniejszych dokumentem honorowanym w tej dziedzinie stomatologii w Polsce.

Prywatnie spełniony mąż i ojciec, główne zainteresowania to podróże i sport.