Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii, który zajmuje się odtwarzaniem warunków zgryzu u pacjentów po utracie zębów własnych lub po ich uszkodzeniach. Leczenie protetyczne polega na wykorzystaniu uzupełnień protetycznych, które mogą być ruchome, stałe lub kombinowane.

Uzupełnienia protetyczne ruchome

Uzupełnienia protetyczne ruchome to różnego rodzaju protezy takie jak np. protezy osiadające całkowite lub protezy częściowe.
Stosowane są do bezzębia lub bardzo dużych braków zębowych. Protezy być one akrylowe, acetalowe, nylonowe. Do uzupełnień ruchomych zaliczają się również protezy szkieletowe, które to oprócz tego, że opierają się na dziąsłach mają punkt podparcia także na zębach, dzięki czemu nie powodują zbyt dużego zaniku kości.

Uzupełnienia protetyczne stałe

Zbudowane są z metalowego szkieletu, który pełni funkcję bazy protezy oraz z elementów akrylowych. Uzupełnienia protetyczne stałe to takie, które są cementowane na zębach pacjenta. Należą do nich licówki, korony, mosty. Natomiast tzw. uzupełnienia kombinowane to protezy szkieletowe wzmocnione elementami takimi jak zamki, zatrzaski czy teleskopy.

Rehabilitacja stomatologiczna

W zakresie protetyki stomatologicznej znajduje się także rehabilitacja stomatologiczna. Dotyczy ona w głównej mierze pacjentów po operacjach onkologicznych czy plastycznych.