Porada- konsultacja stomatologiczna, w trakcie której lekarz stomatolog ogląda i ocenia stan zębów i tkanek jamy ustnej, stawia diagnozę lub zaleca badania dodatkowe, ustala plan leczenia i udziela wskazań.