znieczulenie

Zabiegi stomatologiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub jeżeli są ku temu wskazania w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie zawsze dobierane jest do rodzaju zabiegu oraz indywidualnych preferencji pacjenta.

Znieczulenia możemy podzielić na :

Znieczulenie powierzchniowe – działa na błonę śluzową. Ma postać żelu lub sprayu. Stosowane głównie do ekstrakcji zębów mlecznych czy nacięcia błony śluzowej lub dla szczególnie wrażliwych pacjentów przed wykonaniem tradycyjnego znieczulenia aby wyeliminować czucie wkłucia igły.

Znieczulenie nasiękowe – polega na wstrzyknięciu środka znieczulającego do tkanki podśluzówkowej, w wybrane miejsce bezpośrednio w okolicy zęba, co skutkuje wyłączeniem zakończeń nerwowych – zniesienie bólu.. Stosowane do znieczulenia zębów górnych oraz dolnych siekaczy. Utrzymuje się do kilku godzin.

Znieczulenie śródwięzadłowe – polega na wprowadzeniu środka znieczulającego do tkanek ozębnej za pomocą specjalnej strzykawki ciśnieniowej.

Znieczulenie przewodowe – to znieczulenie, które powoduje zniesienie przewodnictwa w obszarze pnia nerwu. Tą metodą uzyskuje się znieczulenie tkanek na dużym obszarze.

Znieczulenie ogólne czyli tzw. narkoza – to czasowy wyłączenie świadomości pacjenta. W stomatologii stosuje się tzw. płytką narkozę. Pacjent w czasie zabiegu śpi jednak jest to sen płytki Znieczulenie takie wykonywane jest przy obecności lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej.

Sedacja wziewna– jest to uspokojenie, zrelaksowanie pacjenta przy użyciu podtlenku azotu. Leczenie pacjenta, który odczuwa duży lęk i strach jest równie stresujące dla lekarza chociażby ze względu na ryzyko niekontrolowanego poruszenia się pacjenta w czasie zabiegu. Sedacja wziewna jest bezpieczna, skuteczna i cieszy się coraz większą popularnością zwłaszcza wśród dzieci.