Poza wysokim poziomem usług, kwalifikacjami personelu medycznego, niezmiernie ważne jest bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym. Oprócz czystości pomieszczeń w gabinecie bardzo ważne jest przestrzeganie procedur związanych z higieną i sterylnością narzędzi stomatologicznych.

Assistant with sterile dentist toolsJako placówka z wieloletnim stażem mamy wypracowany i skrupulatnie przestrzegany „program higieny” , którego celem jest dotrzymanie najwyższych standardów w tej dziedzinie . W naszej klinice bardzo dużą uwagę skupia się na tym, aby narzędzia i powierzchnie były dezynfekowane preparatami nieszkodliwymi dla pacjentów i naszego personelu, a jednocześnie o najszerszym spectrum działania biobójczego. Przykładamy ogrom starań aby narzędzia były przygotowywane w określony przez normy sanitarne sposób.

Sterylizacja narzędzi odbywa się w autoklawie frakcyjnym o najwyższej klasie jakości.

Proces sterylizacji narzędzi jest kontrolowany podczas każdego cyklu pracy autoklawu przy użyciu fizycznych testów sterylizacji. Co więcej raz w miesiącu wykonywany jest test biologiczny skuteczności sterylizacji, który jest kontrolowany przez Wojewódzką Stację Sanitarną. Wysterylizowane i zapakietowane narzędzia są przechowywane w określonych procedurami warunkach z zachowaniem obowiązujących terminów ważności. W ramach profilaktyki zakażeń nasza placówka jest odpowiednio wyposażona oraz przygotowana do udzielanych świadczeń medycznych.

Miejsce pracy jest zawsze dezynfekowane przed przyjęciem pacjenta. Bardzo skrupulatnie przestrzegane są wytyczne dotyczące segregacji i postępowania z odpadami medycznymi oraz materiałem skażonym – utylizacja poprzez wyspecjalizowane firmy.

Higiena jest niezbędnym i koniecznym elementem prawidłowego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego. Dzięki odpowiednio dobranym materiałom jednorazowego użytku oraz konsekwentnie przestrzeganym zasadom aseptyki gwarantujemy bezpieczne wykonywanie naszych usług oraz eliminujemy ryzyko zakażeń, zarówno u pacjenta jak i wśród naszego personelu.