Odpowiedź: Znieczulenie ma za zadanie w znaczącym stopniu zredukować dyskomfort pacjenta związany z wizytą u stomatologa i wykonywanym zabiegiem. Nie może natomiast wpływać na efekt leczenia i tego nie robi. Wpływa natomiast czasami na sposób leczenia. Przykładem może być leczenie kanałowe, kiedy to w czasie znieczulenia możemy wykonać zabieg ekstyrpacji miazgi (usunięcia jej z kanałów zęba) i czasami jednowizytowo zakończyć całkowicie leczenie. Bez znieczulenia taki zabieg byłby praktycznie niewykonalny (chyba, że pacjent byłby w stanie znieść naprawdę duży ból spowodowany uszkodzeniem mechanicznym miazgi, która jest tkanką wyjątkowo mocno unerwioną). Zadaniem stomatologii jest przede wszystkim profilaktyka bólu, zatem zabiegi w znieczuleniu wydają się być postępowaniem z wyboru. Samo zaś znieczulenie dokładnemu lekarzowi nie tylko nie utrudnia pracy (czyli nie wpływa na jakość leczenia) a wręcz, dzięki spokojnie współpracującemu pacjentowi, przyspiesza i ułatwia zabieg.

Odpowiedział lek.stom. Karol Górski