Udowodniono, że stan zdrowia jamy ustnej kobiety ma istotny wpływ na przebieg i czas trwania ciąży. Badania wykazują, że aż około 18% przedwczesnych porodów i urodzeń dzieci o niskiej masie urodzeniowej spowodowane było schorzeniami jamy ustnej.
Dlatego tak ważna jest aby przed zajściem w ciąże wykonać zabiegi higienizacyjne: scaling i piaskowanie, uzupełnić wszystkie ubytki próchnicowe i wymienić nieszczelne wypełnienia. Usuwamy w ten sposób siedliska bakterii i unikamy konieczności leczenia pacjentek ciężarnych.
Odpracowała Pola Soroczyńska