W naszej klinice zdjęcia rtg (zębowe, skrzydłowe, zgryzowe) wykonujemy zaawansowaną techniką cyfrową, która pozwala na znacznie dokładniejszą analizę obrazu niż konwencjonalna metoda zdjęć na kliszy. Używamy nowoczesnego czytnika firmy Durr, który pozwala na przeniesienie zdjęcia na ekran komputera zaraz po jego wykonaniu.
Ponad to użycie fosforowych płyt obrazowych maksymalnie zmniejsza dawkę promieniowania na jakie narażony jest pacjent.
Odpracowała Pola Soroczyńska