Leczenie każdego pacjenta odbywa się za pomocą osobno przygotowanych i zapakietowanych dla niego narzędzi. Po każdej wizycie narzędzia są najpierw moczone w płynie sterylizującym, następnie myte, suszone i pakietowane po czym pakiety są ponownie sterylizowane w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem w autoklawie firmy Melag. Prawidłowe warunki sterylizacji kontrolują testery.
Odpracowała Pola Soroczyńska